TCMM046 Самостоятелна работа: Стопанско управление в електронните съобщения

Анотация:

Целта на курса е разработване на самостоятелна работа по избрана тема от лекционен курс ТСММ370„Стопанско управление в електронните съобщения” . Курсът може да се разглежда като допълнение на лекционния курс с акцент върху творческата интерпретация и личен поглед върху избраната тема на магистърско ниво.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Божана Гиндева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания: Познания по мениджмънт в телекомуникациите и по-специално в управлението на телеком оператор.

Умения: Представяне на управленчески начин на мислене в различни аспекти - свързани с телеком сектора.


Предварителни изисквания:
Общи познания по стопанско управление и аудиторен курс ТСММ370.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа – 40%.

Устно представяне на работата – 60%.