VIPM195 Проект: театрален костюм І част

Анотация:

Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: