VIPM246 Колаж и макетиране в сценичния дизайн

Анотация:

Целта на курса е да се научат студентите как се изработва макет за представяне на дизайн за сценична среда.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Могат да представят идеите си чрез макет
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. какво е макет

2. Видове макет

3. мащабиране

4. материали

5. подготовка на материалите

6. Цвят.

7. видове плоскости

8. линейни материали

9. еластични и естествени материали.

10. пренасяна на чертеж в макет.

11. изработка на макет

12. изработка на макет

13. изработка на макет

14. изработка на макет

15. конферанс

Средства за оценяване:

Конферанс

устен изпит