VIPM191 Театрален костюм - исторически аспекти І част

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с историята на дамския и мъжки костюм.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Могат да разпознават епохите в историята на костюма и имат познания по всяка епоха, покрита в курса.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. История на костюма - Предантична

2. История на костюма - Шумери

3. История на костюма - Акад

4. История на костюма - Жълтата река

5. История на костюма - Египет I царство

6. История на костюма - Египет II царство

7. История на костюма - Египет III царство

8. История на костюма - Гърция

9. История на костюма - Гърция

10. История на костюма - Римска империя

11. История на костюма - Римска империя

12. История на костюма - Римска империя

13. История на костюма - Византия

14. История на костюма - Византия

15. Конферанс

Средства за оценяване:

Устен изпит

конферанс