CASM661 Проектиране на филмови и телевизионни декори

Анотация:

Курса запознава студентите с проектирането на декори за филмови и телевизионни продукции съобразени с характерните изисквания за подвижност на елементи във връзка с начина на заснемане на драматургията.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  
 Пролет Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да проектират декори за филмови и телевизионни продукции от различен характер покриващи изискванията на сюжета,жанра,оператора и режисьора съобразявайки се с бюджета съгласуван с продуцента.

2) могат:

Да се справят с предизвикателствата да изработват чертежи на декори и организират реализацията им за различни по жанр и сложност филми и телевизионни продукции.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания н/или умения: Познания по истирия на изкуството,киното,архитектурата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

CASM661 Проектиране на филмови и телевизионни декори

/тематичен план/

1-2. Етапи при направа на чертежи за декорите.Разделяне по видове декори /доодекоряване,строежи в павилион или в екстериор,дългосрочен декор/

3-5.3ониране на проектните схеми - връзка с драматургията ,мизенсцена, осветлението.Операторски и режисьорски изисквания.

6-8.Видове конструкции за кинопродукции - проблеми,положителни и отрицателни страни на различните конструкции и съвместимост с местата за строеж.Конструктивни и архитектурни детайли.

9-10.Семинар,бързи пространствени задачи - решение на малки декори по зададената тема.Конферанс.

11 .Инсталациите в кино и телевизионните декори - проблеми - решения. 12.Проекгиране на мебели - конструкции,материали,тапицерия,детайли,стил. 13.Осветителни тела - проектиране,детайл,стил.

14 - 15.Семинар,бързи задачи - проект на мебел и лампа в зададен стил. Идеен проект.Конферанс.

Литература по темите:

Въведение в архитектурното проектиране

Архитектурни конструкции

Жилищни и обществени сгради-архитектурно проектиране

Художник и театър

Средства за оценяване:

Студентите разработват различни скици и чертежи ,с които да илюстрират своята идея за кинообраза на филм по зададена драматургия.Направа на чертежи за павилионни декори ,разработка на детайли за декора в мащаб,разчертаване на план и разгъвки по зададена снимка.