COMM171 Проект: Аудиовизуални медийни услуги

Анотация:

Проектът има за цел да запознае студентите с най-новите директиви на Съвета на Европа във връзка с аудиовизуалните медийни услуги и да им даде практически насоки за прилагането им. Обучението ще бъде в рамките на 4 часа в един календарен ден и ще включва: кратка теория, практически упражнения и тест за поставяне на оценка.

Допълнителна информация за точния ден и час ще бъде изпратeна на всички записали се студенти след 1 месец.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Филипова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Креативност в прилагането и адаптирането на европейското законодателство спрямо българската медийна среда.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Тест