COMM237 Мениджмънт на арт проекти

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които проследяват в концептуален и практически план какво представляват арт проектите.

Проблемни ракурси по темата…- 15 часа

Посещения на различни арт събития – 10 часа: филм, спектакъл, изложба, концерт и премиера на книга

Работа върху арт проект с различни казуси – 5 часа

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

…какво представлява арт проект в различните сфери на изкуствата

2) могат:

Да участват в арт проекти
Предварителни изисквания:
Да притежават обща култура в областта на изкуствата на бакалавърско ниво

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Същност на процеса и организация в:

1. Театър

2. Кино

3. Музика

4. Изобразително изкуство

5. Литература

Посещение:

1. Спектакъл по избор: може да е от Панаир на младите в Младежкия театър (провежда се през октомври).

2. Филм: може да е от програмата "СФФ за учащи", може да е и от фестивалите за Независимо американско кино или Киномания (ноември)

3. Музика – концерт (от организираните на FM класик)

4. Изобразително изкуство – със Софийската градска галерия или филиалът й „Васка Емануилова”.

5. Литература – от панаира на книгата през декември – ще изберем премиерно заглавие. По избор – български автор или превод.

Практически занятия:

1. Рекламни материали за радио или ТВ клип

2. Рецензия и анализ по избор

3. ПР кампания на арт продукта

4. Идея за фестивал или друг форум от едно или повече изкуства и правене на програмата му

5. Предложение за арт проект и неговото развитие

Литература по темите:

ще се разглеждат конкретните документи за кандидатстване с арт проекти към Столична община (програма "Култура") и към Министерство на културата (фонд "Култура"). Намират се на сайтовете на съответните институции.

1. Николова, К. „Театърът на границата на ХХ и ХХI век”, „Фигура”, С., 2007

2. „Българската културна политика в състояние на преход”, Национален доклад, Институт по културознание”, С., 1997

3. Ландри, Ч. „Културната политика в България” (Доклад на Европейски експертен екип), С., 1997

4. Бенямин, В. „Художествена мисъл и културно съмосъзнание”, „Наука и изкуство”, С., 1989

5. Бурдийо, П. „Правилата на изкуството”, С., 2004

6. Знеполски, Ив. „Културни политики в ерата на глобализацията” в Културна политика и законодателство, Сорос център за културни политики, С., 2003

7. Дракър, П. „Управление на организации с идеална цел”, Фондация „София”, 1997

8. Дракър, П. „Мениджмънт на бъдещето”, Варна, 1997

9. Върбанова, Л. „Управление на изкуствата”, „Стопанство”, С., 1997

10. Томова, Б. „Изкуство и пазар”, „Образование”, С., 2003

11. „Стъпки в управлението на проекти”, издание на Фондация „Ресурсен център”

12. „Европейският съюз: история, институции, политики”, Институт по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ), С., 2005

Средства за оценяване:

1. анализ в три различни варианта (за всекидневник, за специализирано издание и за телевизионно предаване) на филм или спектакъл

2. практическа разработка