ALHM120 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски)"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да затвърди и разшири чрез самостоятелна работа знанията придобити по време на курс ALHM 109 .

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: елементарните граматически форми и конструкции, както и елементарна лексика за комуникация

2) могат: да се предствят, да комуникират не елементарно ниво


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• да са усвоили основните граматически форми и конструкции на нидерландския език;

• да боравят с основния лексикален запас;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Introductiecursus

2. Welkom aan boord

a) Dag. Ik ben Paolo.

Zich voorstellen.

b) Hallo!

Groeten – bij ontmoeten, bij weggaan.

c) Dit is…..

Identificeren. Het artikel – onbepaald, bepaald.

d) Ik kom uit Italië.

Zichzelf voorstellen. Het werkwoord “zijn”. Het werkwoord: presens.

e) Uw naam alstublieft.

Het pronomen.

f) Wie is dat?

Identifikatie. Naam. Plaats. Herkomst. Bestemming. Beroep, activiteit. Vraagwoorden. Het presens: je/jij - vorm

g) Dit is België.

De hoofdzin: zinsstructuur.

Литература по темите:

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 100 %