ALHM117 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)"

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели самостоятелно затвърждаване на лексика и граматика по общ английски от ALHM 106.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: елементарни граматически конструкции, както и елементарна

лексика

2) могат: да се представят и комуникират на стартово ниво


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Елементарни граматически и лексически знания от ALHM 106Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелна работа към курс ALHM 106 Чуждоезиково обучение на трети чужд език английски

Литература по темите:

Работи се основно по теми от учебника

Headway Elementary Raymond Murphy

Liz and John Soars English Grammar in Use - първа и втора част

Oxford University Press

Student’s book и други пособия и материали за упражнения

Workbook

Средства за оценяване:

Устен изпит по писмена задача.