ALHM115 Семинар: "Тенденции в развитието на луксозното хотелиерство"

Анотация:

Студентите развиват умения да анализират и обсъждат тенденции в развитието на луксозното хотелиерство

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Жан Мишел Арну  
преп. Славянка Стамова  
преп. Нина Хаджимихайлова  

Описание на курса:

Компетенции:

-могат да анализират,съпоставят и правят изводи


Предварителни изисквания:
Общи познания по туризъм

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

разбор след практически семинар

Литература по темите:

лекции и практ упражнения

Средства за оценяване:

100 % Разработка на курсов проект по избрана тема