ALHM114 Семинар: "Антропология и социология на лукса"

Анотация:

Семинарът има за цел да подготви студентите за прилагане на теоретичните знания в среда, близка до професионалната. Семинарът се базира на представяне и разиграване на конкретни случаи от практика, свързана с луксозния туризъм.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания за разработване на проекти в сферата на луксозния туризъм;

Умения за разработване на проект и дефиниране на таргет група.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план се представя във връзка с конкретния изследователски случай.

Литература по темите:

Литературата се конкретизира съобразно изследвания случай.

Средства за оценяване:

Разработване на проект и защита.