ALHM111 Практически семинар (посещения на хотелиерски предприятия в сферата на лукса)

Анотация:

Студентите се запознават със средата, особеностите и изискванията за хотелиерските предприятия на лукса.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Жан Мишел Арну  
доц. Соня Алексиева  д-р
преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да откриват разликите в различните категории хотели, ресторанти.

2) могат: да участват и реализират категоризация на висококатегорийни хотели и ресторанти , както и да управляват тяхната дейност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения: по кулинарни техники, ресторантъорство и хотелиерство както и управление на човешки ресурси в този сектор.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите се запознават със средата, особеностите и изискванията за хотелиерските предприятия на лукса.Срещат се с представители на бизнеса и провеждат съвместни разговори по проблематика в този сектор.

Литература по темите:

базира се на литературата и курсовете за висококатегорийни обекти.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ -50% ДРУГИ: 50 .%