ALHM102 Човешки ресурси в луксозното хотелиерство

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Жан Мишел Арну  
доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: