CSTM204 Програмни средства за обработване и синтезиране на музика

Анотация:

Краен резултат от работата на студента е изследването на връзките между компютрите създаващи музика. Целта е създаването на завършен музикален програмен продукт с оркестрация и възможност за запис в софтуерна среда

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Симо Лазаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят съвременните тенденции на съответната нотно-звукова документация и МИДИ оркестрацията.

2. Могат да анализират и синтезират електронен и МИДИ оркестър и нотно-звукова документация.


Предварителни изисквания:
Познания из областта на итструментознанието и МИДИ оркестрацията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Мястото на музикалната култура.Взаимодействие между музика,техника,наука.

Научно и технологично развитие.Връзка с музикална технология,естетика,социология

Опити за ново технологично и философско-естетическо осмисляне на музикалния материал и структури

Компютеризация на музиката и музикалното мислене.Области на приложение и перспективи.

Преосмисляне на композиторския,изпълнителския и слушателския опит.Критерии.

Теория на музикалния синтетизъм и мястото на съвременната техника за неговото развитие.

Синтез.Технологични предпоставки за синтез.

Средства за въздействие,съхранение на информацията и разпространение на информацията.Творчески ценности в музиката вид.

Литература по темите:

www.obsolete.com

www.ynthmuseum.com

www.cmusicforum.com

Средства за оценяване:

ТЕКУЩКОНТРОЛ:

ТЕСТОВЕ.......................%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ............%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ.......50%

ЕСЕ...........................%

РЕФЕРАТ.....................50%

КАЗУС.........................%

ДРУГИ:........................%

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ПИСМЕН ИЗПИТ................50%

УСТЕН ИЗПИТ.................50%

ПРАКТИЧЕСКИ..................-%