MTAM101 История, политика и институции на Европейския съюз

Анотация:

• Курсът проследява историята на създаването, политическото и институциално развитие на Европейския съюз от 1950 г. до днес.

прочети още
Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Проблемите при изграждането на обединена Европа, причините, наложили процеса на интеграция, съвременното състояние на институциите и перспективите за развитие на Европейския съюз.

2) могат:

• Да анализират всички възлови проблеми на Европейския съюз, да анализират и прогнозират политиките на Европейския съюз във всички сфери на дейност на европейските институции

• Да участват в изработване на варианти за адекватното участие на България в ЕС.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Исторически опит в интеграционния живот от Древността до средата на ХХ век.

? Легендата за Европа

? Елинистическа епоха

? Наполеон Бонапарт

? Втора световна война.

2. Краят на Втората световна война: сблъсък на интереси между държавите-победителки.

? Международни конференции 1944-1945 г.

? Идеи за формиране на двуполюсния свят.

? Значение на Ялтенската конференция.

3. Речите на Уинстън Чърчил през 1946 г. и неговата идея за “Обединени европейски щати”.

4. Изграждане на Европа по логиката на блоковете (1948-1950). Разделянето на Германия – символ на двуполюсността Изток-Запад.

? 1949 – създаване на ФРГ и ГДР.

? Колизии в преговорния процес между Изтока и Запада; вътре в Изтока и вътре в Запада.

5. Първи обединения на Запада; първи обединения на Изтока.

? Създаване на СИВ

? Учредяване на НАТО

? Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС)

6. Ролята на САЩ в процеса на сближение на западноевропейските държави.

? Плановете „Труман” и „Маршал”.

7. СССР и новото съдържание на термина “държавен суверенитет” в Източна Европа.

? Сталинизация на държавите от Източна Европа

? Учредяване на Варшавския договор

8. СЕМИНАР: Политически, икономически и културни връзки между Изтока и Запада в рамките на междудържавните отношения и в световните организации.

? Ролята на ООН

? Междудържавни двустранни договори

? Конференцията в Хелзинки, 1975 г.

9. Падането на Берлинската стена и обединението на Германия – начало на ускорените интеграционни процеси.

? 1989 г. като граница

? Символиката „Разрушаване на Берлинската стена”

? Обединение на Германия

10. Официалното учредяване на Европейския съюз 1992-1993 г.

? Договорът от Маастрихт – съставяне, подписване и ратифициране.

11. Еволюция на идеята за разширяване преди 1993 г.

? 1957 – Римски договор

? 1981 – присъединяване на Гърция

? 1986 – присъединяване на Португалия и Испания

? 1990 – присъединяване на обединена Германия

12. Етапи на разширяването след 1993 г.

? 1995 – Австрия, Финландия, Швеция

? 2004 – Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чехия

? 2007 – България, Румъния

13. Преговаряни разширявания на ЕС – проблеми в общността.

? Хърватия, Република Македония, Турция

14. СЕМИНАР: Трудности при формиране на актуалната политика на ЕС.

? Проблемът с Европейската конституция

? Трудният консенсус на Лисабонския договор

15. Институционална организация на ЕС.

Европейски парламент - представлява европейските граждани

? Европейски съвет

? Европейска комисия

? Съвет на Европейския съюз (или Съвет на министрите)

? Съд на Европейския съюз

? Европейска централна банка

? Европейска сметна палата

Литература по темите:

ОСНОВНА

Джон Луис Гадис. Студената война. Нова история. “Кралица Маб”, 2007.

Франсоа Рот. Изобретяването на Европа. От Европа на Жан Моне до Европейския съюз. Кралица Маб, 2008.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Мари-Франс Кристоф Чакалоф. Изграждане на Обединена Европа 1945-1990. Основни етапи и проблеми. “Кама”, 2000.

Норман Дейвис. Европа. История. Абагар, 2005.

Улрике Райзах, Райнер Кьоле. Европа. “Летера”, 2007.

Интеграционния процес на следващото десетилетие: Европейска политика за сигурност и отбрана. ГЕПИ, 2002.

http://europa.eu/index_bg.htm Europa - Портал на Европейския съюз

http://www.bta.bg/site/bulgaria-eu/html/eu/history.htm - История на Европейския съюз

http://www.evropa.bg/bg/del/ - Представителство на Европейската комисия в България

Средства за оценяване:

Участие в семинари - 50%

Курсова работа/проект - 50%