CASM571 Самостоятелна работа: Цифрова фотография

Анотация:

• Запознаване с конкретни професионални проблеми и разработки

• Анализ на студентски работи

прочети още
Фотографско изкуство

Преподавател(и):

 Велин Петков  

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът цели студентите да допълнят уменията си в практическата работа като фотографи.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения в областта на фотографията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Поставяне и обсъждане на темата на самостоятелната работа.

2.Текущ контрол и дискусия върху върху процесса на реализация на самостоятелната работа.

Литература по темите:

Албуми с художествена и рекламна фотография

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ТЕКУЩ КОНТРОЛ-50% ФИНАЛЕН ИЗПИТ-50%

УСТЕН ИЗПИТ

ТЕКУЩ КОНТРОЛ-50% ФИНАЛЕН ИЗПИТ-50%