CASM570 Самостоятелна работа: Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията I част

Анотация:

Фотографско изкуство

Преподавател(и):

доц. Елизавета Боева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: