CASM541 Портретна фотография

Анотация:

Студентите ще се запознаят с класическите правила на портретната фотография.

Ще бъдат запознати с най-важните светлинни схеми , при работа със професионално студийно осветление.

прочети още
Фотографско изкуство

Преподавател(и):

доц. Динамир Предов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Компетенции /знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат от курса/.

Студентите ще: 1. Знаят : Знаят каква е конструкцията на фотокамерите, видовете фотоматериали и определянето на експозицията.Те научават основните правила за изграждане на фотокомпозицията, подчертаване на сюжетноважните елементи и контролиране на дълбочината на рязко изобразяваното пространство.Основните светлинни схеми при снимки в студио.

2. Могат Да се справят с основни фотографски задачии владеят основните правила за използване на наличнато осветление.Ще могат да правят портрети в стил "Рембранд" и "висок ключ".


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Фотографско оборудване

1.1.Фотокамери

1.2.Обективи

1.3.Фотофилми и цифрови носители

1.4.Фотопринадлежности

2.Студийно осветление

2.1.Основи на светлинната конструкция

2.2.Осветителни тела и аксесоари

2.3.Определяне на експозицията.Цветен баланс

2.4.Базови светлинни схеми

3.Снимки при естествена светлина

3.1.Светлинни условия и избор на място

3.2.Отражатели, дифузьори, портативни светкавици

4.Композиция

4.1.Разпределяне на картинното пространство.Правило на третините

4.2.Гледна точка.Дълбочина на рязко изобразяваното пространство

4.3.Няколко лесни правила за подчертаване на основния обект.Преден и

заден план.Използване на различни обективи

5.Пози и експресивност

5.1.Наследството на художниците

5.2.Предварително планиране

5.3.Основни пози и варианти

6.Изработване на окончателните фотографии

6.1.Класически технологии

6.2.Цифрови технологии

7.Фотографско творчество

7.1.Класически колажи

7.2.Цфрови техники

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

6. Творческая фотография -Сергей Морозов

7. Творческие методы печати в фотографии - Г.Вудхед

8. Въведение в художественую фотографию - А.Панфилов

9. Ретуш - когда и как - Карл Сютерлин

10. Репродуцирование слайдов - Д.Лутоверь

11. Особые приемы фотографии - Б.Плушников

12. Фотосъемка движения - Д.Морли

13. Изкуство цветной фотографии - Джон Хеджкоу

14. Фотография шаг за шагом - Майкъл Ленгфорд

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To

Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

Средства за оценяване:

Тест и курсов проект