CASM513 Самостоятелна работа : Концептуални инспирации

Анотация:

Курсът цели да разкрие у студентите пътища за самостоятелна и пвъзможност индивидуална творческа дейност, насока към свободното творчество, познания за съвременни позиции във фотографията, за работата куратор, галерист и фотограф, нови методи на презентация, концептиране на произведението, както и развиване на умението студентът да представи и защити своето произведение пред широката публика.

прочети още
Фотографско изкуство

Преподавател(и):

 Ивайло Стоянов  

Описание на курса:

Компетенции:

1)

да знаят:

различните видове и възможности на презентация на фотографията, концептиране на произведението, познания за съвременни позиции във фотографията, какви възможности дава работата на фотографа с куратор и галерист

2)

да могат:

да анализират фотографиите си, подходящ избор за презентация, според идеята и сюжета на фотографията, да представят и защитят своето произведение пред широката публика


Предварителни изисквания:
Добри технически познания по фотография

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Немски перфекционизъм във фотографското изкуство, семинар за

неговите представители и тяхното творчество ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

2 Акционизъм във фотографското изкуство, Виенски акционизъм,семинар за неговите представители и тяхното творчество ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

3 Неконвенционално фотографско изкуство, семинар за неговите представители и тяхното творчество ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

4 Руско авангардно фотографско изкуство, семинар за неговите представители и тяхното творчество ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

5 Постмодерно фотографско изкуство, семинар за неговите представители и тяхното творчество ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

6 Абстрактно фотографско изкуство, семинар за неговите представители и тяхното творчество ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

7 Концептуална фотография, с какво се занимава, примери от история на изкуството ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

8 Експериментална фотография, с какво се занимава, примери от история на изкуството ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

9 Инсценирана фотография, с какво се занимава, примери от история на изкуството ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

10 Модерната фотограма, семинар за нейните

представители и тяхното творчество ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

11 Фотографията – сюрреализъм на баналното ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

12 Лабораторни експерименти в духа на сюрреализма, семинар за неговите представители и тяхното творчество ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

13 Фотографията между концептуално изкуство и документация ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

14 Новата генерация магнум – фотография и нейни представители ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

15 Дигиталната живопис – фотография ЛЕКЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКО ЗАНИМАНИЕ общо 2 часа

Литература по темите:

1.История на фотографията, Wollfried Baatz

2.Лексикон на фотографите, Hans-Michel Koetzle

3.Инспирация:Елементи на модерното изображение, Irene Eisenhut

4.Инсцинирана фотография, Mathias Seeling

5.Арт фотография, Michael Klant

6.Фотографски експерименти, Barbara Auer

7.Концептуална фотография, Robert Hirsch

8.Теория на фотографията, Wolfgang Kemp

9.Концептуална фотография, Manfred Willmann

10.Концепции за образа, Галина Лардева, Красимир Линков

11.Концептуално изкуство, Peter Osborn

12.Светлини, Wolfgang Tillmans

13.Изкуството между традицията и провокацията, Свилен Стефанов

14.Представяме ви постмодернизмът, Richard Apignanesi, Kris Garat

15.Photonews,немско списание за арт фотография и концепции

16.Kunstforum,немско списание за съвременно изкуство и концепции

Средства за оценяване:

1 Т1 Практ.разработка 1 Текущо оценяване

2 Т2 Анализ 1 Текущо оценяване