CASM509 Самостоятелна работа : Рекламна фотография

Анотация:

Самостоятелната работа включва идея и реализация на определена тема (фотографска реклама на даден продукт или услуга), определена от конкретните интереси във фотографията на даден студент. Високи изисквания към крайния резултат.

прочети още
Фотографско изкуство

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След решаването на поставената задача, студентите ще могат да решават други или подобни задачи, стъпка по стъпка, от идея до краен хартиен носител.
Предварителни изисквания:
Студентите да са записали или завършили курс CAS M502

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Различни задачи, определени от конкретните интереси на студентите, в зависимост от индивидуалните възможности в областта на фотографията.

Литература по темите:

При реализация на кадрите и за референции към задачите се използват снимки на водещи фотографи, рекламни кампании или сток фотография, различни в зависимост от преференциите и интересите на самите студенти. Помощният материал се определя конкретно, в зависимост от поставена задача и желанията на студентите.

Средства за оценяване:

Представяне на идеен проект, референции и план за изпълнение