CASM502 Рекламна фотография

Анотация:

Курсът разглежда връзката между продукт (услуга), реклама, дистрибуция и рекламната фотография. Анализира причино-следствената корелация за идейната същност и финалното реализиране на даден рекламен фотографски продукт.

прочети още
Фотографско изкуство

Преподавател(и):

доц. Енчо Найденов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще знаят как функционира процеса по създаването на даден фотографски рекламен продукт, изисквания и условности. Ще могат да реализират фотографската част от даден проект.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят повечето фотографски понятия и термини, да имат практически опит във фотографията. Да са завършили успешно други фотографски курсове.

Завършен курс по основи на маркетинга също е от полза.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Рекламната фотография, особености, предназначение, потребление.

2. Предварително обсъжадане на проекта, участие на клиент, рекламна агенция

3. Формиране на екип за рекламна фотосесия, организация, подготовка за фотосесия

4. Определяне на бюджет, заплащане, авторски права

5. Технически изисквания към фотографията използвана за рекламни цели

6. Избор и наемане на снимачна техника за конкретната задача

7. Избор и наемане на фотографско осветление за конкретната задача

8. Протичане на рекламна фотосесия, екипно обсъждане по време на снимки, иерархия.

9. Избор на кадър/кадри за рекламната кампания, пригодност на кадрите

10. Пост продукция, обработка на изображения, монтаж и комбиниране. Технически изиквания към финалните снимки, спрямо медията за публикуване

11. Практически занимания: решаване на казуси, подготовка на фотосесия, заснемане на рекламните кадри, постпродукция, обсъждане и оценка на свършената работа

Литература по темите:

В процеса на обучение се разглеждат кадри и за референции към задачите се използват снимки на водещи фотографи, рекламни кампании или сток фотография, различни в зависимост от преференциите и интересите на самите студенти. Помощният материал се определя конкретно, в зависимост от поставена задача, разглеждания теоретичен материал и желанията на студентите.

Средства за оценяване:

решаване на казуси

подготовка на фотосесия

заснемане на рекламните кадри

постпродукция

обсъждане и оценка на свършената работа