DEVM128 Практика: Социално развитие

Анотация:

Целта на този практически курс е студентите да приложат на практика познанията, придобити в курса DEVM --- Социално развитие. Те ще имат възможност да се запознаят с инструменти за оценка на социалните умения при деца и ученици, както и да придобият умения за работа с тях (администриране, обработка, анализ).

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно преминалите практика студенти ще развиват умения за:

• оценка на социалното развитие

• администриране и обработка на инструменти за оценка на социалните умения при деца и ученици


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат знания по социално развитие в ранна, предучилищна и училищна възраст.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Програма на практиката се изготвя с помощта на ръководителя на курса. Практиката включва часове за работа под супервизия с деца в предучилищна и училищна възраст.

Литература по темите:

Дава се допълнителна литература при необходимост.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ