APLM135 Практика: Градска антропология

Анотация:

Практиката е насочена към придобиване на гледни точки към изследване на града и умения за тяхното прилагане.

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания и умения за изследване в града/ изследвания на града.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработва се съобразно конкретна задача на изследване в група и съобразно изследваното селище - малък град, голям град; административен център и др.

Литература по темите:

Литературата към курса за градски изследвания.

Средства за оценяване:

доклад от теренно изследване и представяне.