APLM130 Практика: Теренно проучване

Анотация:

Теренно проучване - базови умения за работа на терен в разнообразни "типове" ситуации и прилагане на знанията от курсовете за теренна работа.

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р
проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умения за адекватно прилагане на основни подходи в теренната работа - "меки методи".
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Планът се разработва конкретно за всяка група и теренен случай.

Литература по темите:

За подготовка се използват визуални материали от теренна работа.

Средства за оценяване:

Разработване на проект за теренно изследване и представяне.