CASM337 Проект: Изрезков филм І част

Анотация:

Студентите работят практически по филмовите си проекти, сторибордовете на които са обсъдени и одобрени предварително.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

проф. Иван Веселинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да реализират изрезков анимационен филм по зададена тема.
Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс по “Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд” и "Класическа анимация".

Компютърна грамотност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КУРСА:

1. Изрезката в изобразителните изкуства

2. Видни представители: Брак, Пикасо, Гутузо, Ф.Хофмайстер Чеслевич

3. Демонстриране и анализ на отделни творби (автори)

4. Изрезката - CUT-OUTS - приложение в анимационния филм

5. Видни представители: Леница, Чекала, Райзинтер, Т.Динов, Ив.Веселинов, Хр.Топузанов

6. Анализ на филмите: “Господин тате” - Я.Леница; “Новият Янко музикант”; “Апел”, “Син” - Чекала, “Изгонени от рая”, “Верижна реакция” - Т.Динов; “Пътникът”, “Въжеиграчът” - Ив.Веселинов; “Електорнна домакиня”, “Икар и гравитацията” - Хр.Топузанов

7. Типажът при изрезковият филм. Особенности (условности), характерни за жанра позинг, ротейшън, липсинг, инбетоининг, Бекграунд - особености, сториборд, предснимачна подготовка, композиране под трикова камера.

Литература по темите:

• Brian Lemay – “Анимационен типаж”

• Tony White – “Анимационен типаж”

• Jack Hamn – “Как се рисува анимация”

• Хук Кандл – “Анимационна библия”

• Шандор Фея – “За анимацията въобще”

• студии на Джак Хемм, Били Уайт, Джон Халас и др.

• Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо, Хана и Барбара и др.

ФИЛМИ:

• Ян Леница – Полша;

• Ричард Чакала – Полша;

• Тодор Динов, Иван Веселинов, Стоян Дуков, Анри Кулев, Бойко кънев, Георги Чаушев;