CASM322 Семинар: "Short film" - драматургия и постановка

Анотация:

На семинара се разглеждат и обсъждат проектите за авторски филм на студентите.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  
доц. Невелина Попова  д-р
проф. Иван Веселинов  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да реализират във всичките му компоненти проект за авторски анимационен филм.
Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс по "Анимационна драматургия",“Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд” и "Класическа анимация".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• драматургия на кратките форми

• пластично решение

• типаж

• композиция

• сториборд

• режисура

Литература по темите:

1. Герчева, Красимира К. – Естетиката на анимационния филм, Наука и изкуство, С., 1979, с.13.

2. Герчева, Красимира К.- Феноменът българска анимация, С., “Наука и изкуство”, 1983.

3. Надежда . Маринчевска М. – Българско анимационно кино: 1915 – 1995, ИК “Колибри”, София, 2001.

4. Маринчевска, Надежда М. – Квадрати на въображението, С."Титра" 2005.

5. Halas John. Masters of Animation, London, BBC books,1987.

Средства за оценяване:

Конферанс върху представените от студентите сценарии и сторибордове.