CASM174 Режисура на анимационния филм I част

Анотация:

Курсът “РЕЖИСУРА НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ” има за цел да запознае студентите в теоретично-практичен план с режисурата на анимационния филм за реализиране на филми с високохудожествена визуална и пластична култура и разкриване на още по-широки възможности пред студентите за разширяване кръга на тяхната практическа реализация.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ще ползват професионални познания и умения при режисиране на самостоятелен авторски анимационен филм.

2) могат:

да владеят кинотехнологията и спецификата на класическия анимационен филм;

да прилагат в професионален план усвоената дисциплина във всички области на електронните медии, продуцентските и рекламни къщи, издателства и студия за графичен дизайн и реклама;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по кинодраматургия, писане на анимационен сценарий (script writing), изготвяне на сториборд (storyboarding)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Всички движения на камерата (комплексни панорами), фокусиране, въртене, автоматично превю,

контрол на забавяне (излизане).

2.Комплексни траектории, мащабно анимиране, мултипланове.

3.Анимационни ефекти, истинска архитектура чрез филтър, движещо се замъгляване, осветляване отзад,

автоматични блясъци, сенки, хвърлени сенки.

4.Мощно интерактивно композиране.

5.Възможности за разнообразен формат на крайния продукт (видео 35 мм., quick time, SGI movi,

mjpeg).

6.Синхронизиране на липсинга.

7.Интуитивен снимачен лист.

8.Камера редуктор на мултиплан.

9.Комбинирани снимки анимация и игрално кино.

10.Копиране от рир проектор.

11.Изготвяне на примерни сторибордове.

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литература;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници – Роби Енглерт – Швейцария; Боривой Долникович – Хърватска; Норщейн – Русия; Джон Халас - Англия

3. John Halas – Film animation a simplifield approach

4. Giannalberto Bendazzi – One hundred year of cinema animation

5. Jack Hamm – How to drow animation

6. Sergio Micheli – Cinema di animazione in Bulgaria

7. Хук Кандл – “Анимационна библия”

8. Шандор Фея – “За анимацията въобще”

9. Студии на Били Уайт, Джон Халас и др.

10. Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо, Хана и Барбара и др.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

КОНФЕРАНС ……50….... %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…..50…….%