MBAM683 Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия

Анотация:

Управление на туризма (на български и чужд език)

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: