MBAM682 Проект: Инвестиционна политика в туризма

Анотация:

Управление на туризма (на български и чужд език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: