MBAM681 Специализиран английски език в туризма

Анотация:

Управление на туризма (на български и чужд език)

Преподавател(и):

преп. Мариана Мелнишка  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: