MBAM636 Мениджмънт на развлекателната индустрия

Анотация:

Този курс обхваща управлението на различните области от развлекателната индустрия в контекста на туризма - изобразителното изкуство, музейното дело, модата и дизайна, музикалното творчество, театърът и балетът, фолклорът, етнологията, хореографията и други. Вниманието се акцентира и върху организацията на производствената дейност и реализацията на продуктите на развлекателната индустрия.

прочети още
Управление на туризма (на български и чужд език)

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
 Борислав Аврамов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Състоянието и развитието на развлекателната индустрия

• Спецификата на развлекателната индустрия в контекста на туризма.

• Значението на музиката, киното, театърът, изобразителното изкуство, археологията, етнологията, др. за развитието на туризма.

2) ще могат да:

• Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

• Реализират продуктите на развлекателната индустрия

• Разработват проекти в развлекателната индустрия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на:

• Управлението на туризма

• Културния туризъмФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Състояние и развитие на развлекателната индустрия – 2 ч.

Тема 2. Организиране на производствената дейност в развлекателната индустрия – 2 ч.

Тема 3. Реализация на продуктите на развлекателната индустрия – 2 ч.

Тема 4. Организация и структура на развлекателната индустрия – 2 ч.

Тема 5. Управление на развлекателната индустрия – 2 ч.

Тема 6. Рекреация чрез въображението (реимаджинейшън) в туризма – 2 ч.

Тема 7. Модата и дизайнът в туризма – 2 ч.

Тема 8. Археология и музейно дело в туризма– 2 ч.

Тема 9. Изобразителното изкуство в туризма – 2 ч.

Тема 10. Архитектурно-историческите паметници в туризма - 2 ч.

Тема 11. Музикалното творчество в контекста на туризма – 2 ч.

Тема 12. Театърът и балетът в туризма – 2 ч.

Тема 13. Фолклорът и етнологията в туризма – 2 ч.

Тема 14. Хореографията в туризма – 2 ч.

Тема 15. Занаятите и сувенирното производство в туризма – 2 ч.

Литература по темите:

1. Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

2. Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

3. Недков, С., Музей и музеология, 2002

4. Божков, А., Изобразително изкуство: видове и жанрове, С., Наука и изкуство, 1963

5. Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

6. Николов, Н., Празниците на българите с легенди и предания, С., 2004

7. Рибов М., И. Емилова и др., Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира, както следва:

1. Проект - 50%

2. Презентация - 25%

3. Дискусии - 25%