MBAM627 Семинар: Изследователска работа към програмата

Анотация:

• Извършва се анализ, при който на базата на избран туристически обект се прилага конкретен аналитичен метод – SWOT, PESTE, Benchmarking, MBCG и др.

прочети още
Управление на туризма (на български и чужд език)

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методологията на анализ на туристически обект

2) могат:

• Да прилагат инструментариума на стратегическия анализ в туристическата практика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризма

• Стратегическо управление на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Туристическа интерпретация на ресурсите Тема за разработка

2 Структуроопределящи компоненти на туризма Тема за разработка

3 Визия, мисия и цели на стратегическото управление на туризма Тема за разработка

4 Технология на стратегическото управление на туризма Тема за разработка

5 Устойчиво развитие на туризма-философия, цели и приоритети Тема за разработка

6 Стратегическо подходи в управлението ан финансите в туризма Тема за разработка

Литература по темите:

1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 2000.

2. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

4. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2005.

5. Corporate social responsibility: Myth or Reality. ILO, 2003.

Средства за оценяване:

самостоятелна разработка- 50%

презентация-50%