EGMM101 Проект: Разбработване на пакети с туроператорски услуги

Анотация:

Управление на културно-историческия туризъм в Египет

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: