EGMM100 Самостоятелна работа: Проучване на туристическите обекти

Анотация:

Управление на културно-историческия туризъм в Египет

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: