MUNM102 Специализиран английски (руски, италиански) I

Анотация:

Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р
 ..... .....  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: