MUNM100 Икономическа политика на устойчивостта I

Анотация:

Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: