MUNM108 Информационни системи за устойчивото развитие на фирмата и пазара II

Анотация:

Самостоятелната работа представлява практическо продължение на обучението на студентите по MUNM103 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ФИРМАТА И ПАЗАРА. На тях им се предоставя възможността за проверка на придобитите знания по избор чрез: изготвянето на реферат. Студентите сами избират тема от областта “информационни системи” в зависимост от своите интереси. От преподавателя се получава помощ при избора на тема и оформянето целите на самостоятелното научно изследване. Рефератът следва да бъде в обем не по-малък от 15 страници, да съдържа подробна библиография и да отразява критичното мнение на студента по представяната тема.

Рефератите имат срок за предаване – края на семестъра! Предават се чрез системата за електронно обучение Moodle! Проверяват се за плагиатство!

прочети още
Управление и икономика на устойчивото развитие (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Юлиана Пенева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•етапите и методите за информационно моделиране

2) могат:

•да анализират, проектират и реализират проекти, свързани с различни предметни области.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Реферати: възможни направления за избор на конкретна тема

1.Основи на информационните системи.

2.Функционални компоненти на информационните системи.

3.Информационните технологии – основно средство за постигане на стратегическо предимство.

4.Хардуерни ресурси на информационните системи.

5.Софтуерни ресурси на информационни системи.

6.Управление на ресурса “данни”.

7.Телекомуникации и мрежи.

8.Информационни системи в различни функционални области.

9.ERP системи

10.SCM системи

11.CRM системи

12.Системи, подпомагащи вземането на решения.

13.Управленски информационни системи

14.Системи, подпомагащи стратегическия мениджмънт.

15.Сигурност на информационните системи.

16.Управление на информационните технологии.

Темите са обширни и следва да бъдат конкретизирани!!

Списъкът не е изчерпателен!

Темата следва да бъде уточнен с преподавателя.

Литература по темите:

1.McLeod R., Schell G. Management Information Systems, X-th Ed., Prentice Hall, 2006.

2.Halpin T. Information Modelling and Relational Databases, II-nd ed. Morgan Kaufmann, 2008.

3.Bernus P. et al. Handbook on Architectures of Information Systems. Springer-Verlag, 2006.

4.Laudon, K. C., & Laudon, J. P. Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (2014).

5.O’Brien J., Marakas G. Management information systems (10th ed.). McGraw Hill/ Irwin, 2010.

6.Halpin T. Information Modelling and Relational Databases, II-nd ed. Morgan Kaufmann, 2008.

7.Curtis G., Cabman D. Business Information Systems, VI-th ed., Prentice Hall, 2008.

8.Alter S. Information systems: the foundation of e-business, IV-th Ed, 2002, Prentice Hall

9.Turban E., Volonino L. Information Technology for Management, 7-th ed., Wiley & Sons 2010.

10.Stair R., Reynolds G. Fundamentals of Information Systems, 8-th ed. Cengage Learning, 2016.

11.Печатни издания, източници от Интернет, статии.....