MBAM910 Проект: Управление на взаимоотношенията в маркетинга

Анотация:

Доброто управление на взаимоотношенията в маркетинга изисква добро познаване на другата (чуждата) гледна точка към възникващите отношения, конфликти и ситуации. Целта на задачата е да влезнете в ролята на друг човек и да разсъждавате от негова гледна точка.

Задача „Да мислим като потребители“

1. Опишете продукт, който никога не сте използвали. Това може да бъде продуктова категория (пр. ютия, газирани напитки, грим и т.н.) или конкретна марка (пр. бира Sparks).

2. Разсъждавайте за това как мислят потребителите на избрания от Вас продукт. Защо купуват този продукт? Кое ги мотивира? Как взимат решението за покупка? Защо избират конкретен бранд?

Целта на задачата е да се научите да мислите като потребители, които са различни от Вас самите.

Няма ограничения в разработването на задачата - може да подходите свободно към изпълнението й и да импровизирате.

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

-
Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

Курсова работа