CCPM053 Практика в музей - I част

Анотация:

Съвременни културни политики

Преподавател(и):

проф. Милена Беновска-Събкова  д.н.
доц. Евгения Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: