VIPM196 Самостоятелна работа: визуално изследване на сценична среда

Анотация:

Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: