VIPM197 Самостоятелна работа: Графични техники в сценичния дизайн

Анотация:

Курсът е свързан със самостоятелна работа в областта на алтернативните графични техники. Като резултат студентите представят серия свободни композиции, изпълнени със смесени техники. Задачите имат за цел да обогатят знанията на студентите за възможностите на графичното изкуство и употребата му за нуждите на сценичния дизайн, както и да експериментират при създаването на графична творба.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

проф. Екатерина Русинова-Христова  
доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• За класическите и алтернативни графитни техники.

• За смесването на техники и материали и приложението им в киното и театъра.

2) могат:

• Да създават произведения в класически и алтернативни графични техники.

• Да експериментират с графичните техники при реализирането на костюм или декор.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Високопечатната гравюра, София;

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Yeates, Susan. Learning Linocut - A Comprehensive Guide to the Art of Relief Printing through Linocut, 2011

• Allison, Andy. Craig, Robert. Techniques for Linoleum and Wood, Stackpole Books 2011

• Hughes, Ann d’Arcy. Vernon – Morris, Hebe. The Printmaking Bible: The Complete Guide to Materials and Techniques, Chronicle Books, 2008

• Schmidt, Christine. Print Workshop: Hand-Printing Techniques and Truly Original Projects, Crown Publishing Group, 2011

• Linocuts: Webster's Timeline History, 1920 – 2007, ICON Group International, Inc., 2010

• Elam, Jane. Introducing linocuts, Watson-Guptill, 1969

• Rothenstein, Michael. Linocuts and Woodcuts, Watson-Guptill, 1967

• James, Merlin.Blum, Peter. Katz, Alex. Alex Katz: The Woodcuts And Linocuts 1951-2001, Peter Blum Edition, 2002

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987

Средства за оценяване:

ТО1 - Практическа задача

ТО2 - Конферанс