CASM668 Самостоятелна работа: Проектиране на кино и телевизионни декори

Анотация:

Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  
 Пролет Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: