ALHM119 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - немски)"

Анотация:

Дисциплината- Самостоятелна работа „Чуждоезиково обучение –3 –ти чужд език-Немски”цели да запознае обучаващите се с основните граматически правила и съответната лексика.В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с туристическата тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

знаят:- основните граматични правила на немския език

- познават характерната лексика за обсл.дейности в туризма

могат: - успешно да комуникират на чуждия език

-дават информация на чуждия език


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Grammatische Uebungen

Литература по темите:

Langenscheidt- Uebungen

Uebungen zur deutschen Grammatik