MODM111 Проект: Принт студио

Анотация:

Студентите разработват самостоятелна задача-проект и изпълняват детайл в материал при поставено задание от преподавателя.

прочети още
Мода и бизнес стратегии

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят: Теорията свързана техниките в текстила

могат: Сами да работят в изучаваните до сега техники


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да познават основните принципи на композицията, пропорциите. Необходимо е да умеят да рисуват с различни изобразителни материали, да са запознати с теорията на цветовете.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Създаване на самостоятелна работа – проучване, проект по темата и изпълнение в материал на детайл по зададена от преподавателя тема. При изпълнението в материал студента избира техниката или комбинация от техники при окончателния вариант

Литература по темите:

Трифон Стефанов Технология на текстила, 1975

Carol Joyce, Tentile Design , 1997

Румен Райчев, Цветовете в изкуството, 2005

Ирина Журавлева, Ткани, 2004

Jackson, Lesley, 20th century pattern design, 2000

Средства за оценяване:

Конферанс - текущо оценяване

Семестриален конферанс