MODM109 Проект: Мулаж - обемно изображение - I част

Анотация:

• Целта на проекта е проверка на знанията и уменията на студентите, получени от курса по мулаж

прочети още
Мода и бизнес стратегии

Преподавател(и):

 Дарина Манченко  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се изгражда корсаж по методите на мулажа…………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• Самостоятелно да разработят цял корсаж по зададен модел


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По мулажФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Поставяне на задачата

Разработване на задачата Практическо занимание

Средства за оценяване:

Етапи на проекта