MODM106 Компютърна графика в модата

Анотация:

Мода и бизнес стратегии

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
гл. ас. Стоян Бунджулов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: