MODM104 Текстилни техники - Принт студио

Анотация:

Курсът представлява лекции и практически занимания. Подготвя студентите за разработване на многобройни техники в текстила, необходими им при създаване на образци с уникален и авангарден характер.

прочети още
Мода и бизнес стратегии

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят:

Традиционни техники на печат и багрене

могат:

Да изпълняват проекти в материал


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения придобити в общообразователната подготовка за рисунка, цвят, техники и инструменти, видове текстилни материали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Видове текстилно печатане:

Фотофилмов начин на печатане

Печатане с валове

Изработване и печат с ръчни материали за печат.

Алтернативни начини и материали за печат.

Монолитен печат

Аерографен начин за печатане.

Печат и рисунка върху текстил чрез резервиране

Мраморна техника чрез сгъстители и алтернативни сгъстяващи състави.

Печатане с помощта на плоски печатни форми

Печатане с ръчни печатни форми

Експериментални техники

Печатане с цилиндрични печатни форми

Литература по темите:

Т.Стефанов, "Технология на текстила"

И. Журавлева, Ткани

Carol Joyce, Textile Design,

,An introduction to silk painting,,-Caroline Earl

,,The best of silk painting,, Diane Tuckman and Jain Janas

,,Painting on silk,, Angelika Orthaus

,,Silk painting,, Jill Kennedy

,,International textile design,, Mary Schoeser

Jackson, Lesley, 20th century pattern design, 2000

Средства за оценяване:

Конферанс - текущо оценяване

Семестриален конферанс