MODM102 Мулаж - обемно изображение - I част

Анотация:

• Целта на курса е студентите да усвоят методите на мулажа за обемен дизайн.

• Мулажът е най-старият метод за създаване на индивидуални облекла, който от средата на 19 в. се ползва и в новосъздадената модна индустрия. Той е особено удобен за ползване от дизайнери при създаване на колекциите им, защото чрез мулаж те могат веднага да претворяват идеите си от скица в облекло.

• Курсът по мулаж започва с подготовка на торса, след което започват да се изграждат основните типове корсажи, различните видове ръкави, след което се преминава към цялостно моделиране на облекла.

прочети още
Мода и бизнес стратегии

Преподавател(и):

 Дарина Манченко  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се изгражда корсаж по методите на мулажа…………………..

• …………………………………………………………………………………..

2) могат:

• Да създават собствени модели и кройки за корсаж по методите на мулажа


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• По моден дизайн

• По конструиране на кройки

• По моделиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 …Подготовка на торс…………..……………………………………… лекция 2

2 Подготовка на торс Практическо занимание 2

3 Моделиране на ? корсаж лекция 2

4 Моделиране на ? корсаж Практическо занимание 2

5 Работа на маса – проба, ушиване………… лекция 2

6 Работа на маса – проба, ушиване…………… Практическо занимание 2

7 …………? корсаж – презраменен шев …… лекция 2

8 …………? корсаж – презраменен шев Практическо занимание 2

9 ………? корсаж по зададен проект ……..……………………………………… Практическо занимание 2

10 Ръкав лекция 2

11 Ръкав Практическо занимание 2

12 Ръкав висша мода лекция 2

13 Ръкав висша мода Практическо занимание 2

14 Ръкав по торс лекция 2

15 Ръкав по торс Практическо занимание 2

Литература по темите:

• “Draping for Fashion Design” by Hilde Jaffe, Nurie Relis, publ.by Fashion Institute for Technology, New York

Средства за оценяване:

Практически задачи