CASM569 Самостоятелна работа: Фотографията във визуалната култура на 20-ти и 21-ви век - приложни аспекти I част

Анотация:

Курсът представлява самостоятелна работа върху към курс CASM557

Анотация:

Курсът разгрежда ключови полета от историята, теорията и практиката на фотографията в контекста на съвременната визуална култура и връзката на фотографията с другите изкуства.

прочети още
Фотографско изкуство

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни полета от историята и теорията на визуалната култура и фотографията през 20-ти 21-ви век

2) могат:

• да организират и анализират собствените си творчески практики в полето на съвременната култура

Студентите да имат знания и/или умения:


Предварителни изисквания:
• обща култура в областта на визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план към курс CASM557

Литература по темите:

• Photography: A Critical Introduction, еd. by Liz Wells, Routledge, 2015

• Photography: The Whole Story, Juliet Hacking, David Campany,Prestel Pub.2012

• 20th Century Photography Museum Ludwig Cologne, Tachen, 2001

• Photography and Philosophy, ed. by S.Walden, Blackwell, 2008\

• Composition: From Snapshots to Great Shots, Laurie Excell, with John Batdorff, David Brommer, Rick Rickman, and Steve Simon, Peachpit Press, 2011

• The Photography Handbook, Terence Wright, Routledge, 1991

Средства за оценяване:

По време на семестъра студентите изготвят курсов проект.