DEVM110 Семинар: Емпирични изследвания на ранно детско развитие

Анотация:

В този курс студентите се упражняват в четене, разбиране и обсъждания на академични текстове в областта на ранно детско развитие. След избор на теми за семинара, съгласувано с преподавателя, всеки студент самостоятелно разучава даден изследователски въпрос и емпирични изследвания от ранно детско развитие и го представя писмено под формата на обзор на литературата, както и по-кратко устно пред групата.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще развият умения за критично четене, писане и обсъждане на емпирични изследвания в ранно детско развитие.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематиката е в областта на ранно детско развитие с акцент върху емпирични изследвания. Конкретните теми за даден семестър се избират съвместно между студенти и преподавател.

Литература по темите:

Литературата е съобразена с темите на дадените студентски семинари.

Средства за оценяване:

Оценката се оформя от писмения обзор по темата (75%) и от устното представяне (25%).